Thời khóa biểu tuần 36

03-04-2021 22-09

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2020-2021

                                                                                                                       

 

       TUẦN:    36     Từ ngày: 5/4/2021                       Đến ngày:        11/4/2021

 

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

   

CS K54 HLTT

        DUNG

CS K55 HLTT

HƯỜNG

  CS K56 HLTT

HUY

 

3+4

CS K54 HLTT

HUY

  CS K55 HLTT

HƯỜNG

 

CS K53 HLTT

Thi L1

DUNG

HƯỜNG

CS K56 HLTT

        DUNG

CS 56 HLTT

HƯỜNG

CS K54 HLTT

DUNG

CS K55 HLTT

DUNG

 

 

 

5+6

 

 

CS K55 GDTC

HUY

   

CS K56 GDTC

HƯỜNG

 

CS K55 GDTC

HUY

 

7+8

         

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

08

0

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

08

0

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

08

01

 

Tổng

24

   0

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức