Thời khóa biểu tuần 39

25-04-2021 21-29

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2020-2021

                                                                                                                       

 

       TUẦN:    39          Từ ngày: 26/4/2021                       Đến ngày:        02/5/2021

 

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CS K56 GDTC

DUNG

 

 

 

 

3+4

 

CS K55HLTT

DUNG

CS K54 GDTC

 CS 56 HLTT

DUNG

 

CS 56 HLTT

HUY

 

 

 

 

5+6

CS K54 GDTC

DUNG

 

CS K55 GDTC

DUNG

 

CS K55 GDTC

HUY

 

   

7+8

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

04

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

00

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

08

00

 

Tổng

12

   00

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức