THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40

03-05-2021 09-59

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 40

(Từ 03/05/2021 đến 09/05/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

 

 

CS56 GDTC(GA19)
Thu+Hiếu

3+4

 

CS55 HLTT(GA35)
Hùng+Thủy

 

 

 

5+6

 

CS54 GDTC (GA20)
Hùng+Hiếu
CS55 GDTC(GA31)
Thủy+M.Phương

CS54 HLTT (KTL2)
Hùng+Thủy

CS54 GDTC (GA21)
H.Phương+Hiếu
CS55 GDTC(GA32)
Thủy+M.Phương

 

7+8

 

 

 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

Thu

2

 
Hùng

4

1

Hiếu

4

 
Nga

0

 
H.Phương

2

 
Thủy

6

1

M.Phương

4

 
Dũng

0

 
Thảo

0

 
Tổng

22

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

    GIÁO VỤ BM

       ThS. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức