Thời khóa biểu tuần 40

03-05-2021 21-10

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2020-2021

                                                                                                                       

 

       TUẦN:   40           Từ ngày: 3/5/2021                       Đến ngày:        9/5/2021

 

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CS K56 GDTC

HƯỜNG

 

 

 

 

3+4

 

 

CSK55HLTT

HUY

CS K54 GDTC

HƯỜNG

 

CS 56 HLTT

DUNG

 

 

 

 

CS 56 HLTT

DUNG

 

CS K54 GDTC

HƯỜNG

 

CS 56 HLTT

DUNG

 

 

5+6

 

 

CS K55 GDTC

HUY

CS 54 HLTT

Thi cs lần 2

DUNG

HƯỜNG

CS K55 GDTC

DUNG

 

CS K56 GDTC

     HƯỜNG

 

7+8

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

04

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

08

01

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

08

01

 

Tổng

20

   02

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức