Thoi khoa Bieu Tuan 40

03-05-2021 21-45

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 40

 

BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày: 3/5/2021  -   Đến ngày: 9/05/2021

                                                                HỌC KỲ: II -    NĂM HỌC: 2020 - 2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

1+2 

 

CTĐ-E3-k55-k(3,4)-Xuân

 

CTĐ-E6-k55-k(1,2)-Xuân

 

 

3+4

 

CTĐ-E3-k55-k(1,2)-Xuân

 

CTĐ-E2-k55-k(3,4)-Xuân

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:  Lịch làm việc mùa Đông: Học PM Team

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45

Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00

Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45

Tiết 7+8 từ 16h15 đến 18h00

              BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY

TT

Giảng viên

Giờ dạy

1

ThS Lê Cảnh Khôi

00

2

ThS Nguyễn Thị Phương Loan

00

3

ThS Ngô Thị Thanh Xuân

08

4

ThS Nguyễn Đức Doanh

00

 

Tổng

08

 

 


 

               PT BỘ MÔN                                                                                                GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

          ThS. Lê Cảnh Khôi                                                                                       ThS. Nguyễn Đức Doanh     

Chuyên mục tin tức