THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41

08-05-2021 23-46

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 41

(Từ 10/05/2021 đến 14/05/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

CS56 GDTC (GA21)
Hiếu+H.Phương

CS56 GDTC (GA22)
Hùng+M.Phương

CS56 GDTC(GA23)
Hiếu+H.Phương

3+4

 

CS55 HLTT(KTHP)
Hùng+Hiếu

 

CS54 HLTT (KTL2)
Hùng+Thủy

CS56 GDTC

(GA bổ sung)
Hùng+M.Phương

5+6

CS54 GDTC (GA22)
Hùng+Hiếu

CS54 GDTC (GA23)
Hùng+Hiếu
CS55 GDTC(GA34)
Thủy+M.Phương

 

CS54 GDTC (GA24)
Hùng+M.Phương
CS55 GDTC(GA35)
Thủy+H.Phương

 

7+8

CS55 GDTC (GA33)
Thủy+Hùng
CS56 GDTC (GA20)
H.Phương+M.Phương

 

 

 

 

Ghi chú:
- Thứ 7 (15/05): SV K53 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (cả ngày).
 

 

Giờ dạy

Coi thi

Thu

0

 
Hùng

10

2

Hiếu

8

1

Nga

0

 
H.Phương

8

 
Thủy

6

1

M.Phương

8

 
Dũng

0

 
Thảo

0

 
Tổng

40

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

    GIÁO VỤ BM

       ThS. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức