Thời Khóa biểu Tuần 41

08-05-2022 21-53

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 41

BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày: 09/5/2022  -   Đến ngày: 14/5/2022

                                                                HỌC KỲ: II -    NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

1+2 

 

CTĐĐ-k56-E7-k(1,2)-Xuân

 

 

 

 

 

3+4

 

CTĐĐ-k56-E7-k(3,4)-Xuân

 

 

 

 

 

 

5+6

 

CTĐĐ-k56-E7-k(5,6)-Xuân

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:  Lịch làm việc mùa Đông:

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45

Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45

Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00  

Tiết 7+8 từ 16h15 đến 18h00

BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY

 

TT

Giảng viên

Giờ dạy

1

ThS Lê Cảnh Khôi

00

2

ThS Nguyễn Thị Phương Loan

00

3

ThS Ngô Thị Thanh Xuân

06

4

ThS Nguyễn Đức Doanh

00

 

Tổng

06

 

 

 

 

 

 

                PT BỘ MÔN                           GIÁO VỤ BỘ MÔM

 

 

          ThS. Lê Cảnh Khôi                     ThS. Nguyễn Đức Doanh 

          

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức