THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42

15-05-2021 14-42

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 42

(Từ 17/05/2021 đến 21/05/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

CS56 GDTC (GA25)
Hiếu+H.Phương

CS56 GDTC (GA26)
Hùng+M.Phương

CS56 GDTC(GA27)
Hùng+M.Phương

3+4

 

 

 

 

 

5+6

CS54 GDTC (GA25)
Hùng+M.Phương

CS54 GDTC (GA26)
Hùng+M.Phương

 

 

 

7+8

CS56 GDTC (GA24)
H.Phương+Hiếu

 

 

 

 

Ghi chú:
- Thứ 6 (21/05): SV K53 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (cả ngày).
 

 

Giờ dạy

Coi thi

Thu

0

 
Hùng

8

 

Hiếu

4

 

Nga

0

 
H.Phương

4

 
Thủy

0

 

M.Phương

8

 
Dũng

0

 
Thảo

0

 
Tổng

24

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

    GIÁO VỤ BM

       ThS. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức