THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44

29-05-2021 16-23

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 44

(Từ 31/05/2021 đến 04/06/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

CS56 GDTC (GA33)
Hùng+M.Phương

CS56 GDTC (GA34)
Hùng+Thủy

 

3+4

 

 

 

 

CS54 GDTC (KTL2)
Hùng+M.Phương
CS55 GDTC(KTL2)
Thủy+H.Phương

5+6

 

 

 

 

 

7+8

CS56 GDTC (GA32)
H.Phương+Hiếu

 

 

 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

Thu

0

 
Hùng

4

1

Hiếu

2

 
Nga

0

 
H.Phương

2

1

Thủy

2

1

M.Phương

2

1

Dũng

0

 
Thảo

0

 
Tổng

12

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

    GIÁO VỤ BM

       ThS. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

 

Chuyên mục tin tức