THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45

05-06-2021 00-58

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 45

(Từ 07/06/2021 đến 11/06/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

 

 

 

3+4

 

CS56 GDTC (KTHP)

Hùng+H.Phương

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

Thu

0

 
Hùng

0

1

Hiếu

0

 
Nga

0

 
H.Phương

0

1

Thủy

0

 

M.Phương

0

 

Dũng

0

 
Thảo

0

 
Tổng

0

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

    GIÁO VỤ BM

       ThS. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức