Thời khóa biểu tuần 45

08-06-2021 23-15

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2020-2021

                                                                                                                       

 

       TUẦN:   45           Từ ngày: 7/6/2021                       Đến ngày:        12/6/2021

 

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

           

3+4

 

CS K56 GDTC

Thi L1

HUY

DUNG

 

 

 

   

 

 

5+6

 

 

         

7+8

         

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

0

01

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

0

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

0

01

 

Tổng

0

02

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức