Thông báo về việc hoãn thi các môn học tại Trường
Thông báo về việc hoãn thi các môn học tại Trường

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo hoãn thi các môn học tại Trường từ ngày 29/01/2021 cho đến hết tết Nguyên đán. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau. Riêng đối với các môn thi theo hình thức trực tuyến vẫn tiến hành bình thường theo kế hoạch.

Thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia...

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN CẢ NƯỚC”

Thông báo Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TDTT TRÊN CẢ NƯỚC”
Thông báo Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TDTT TRÊN CẢ NƯỚC”

Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các cá nhân, tổ chức trong các cơ sở đào tạo TDTT nói riêng và của cộng đồng nói chung...về vấn đề môi trường, hoạt động TDTT với môi trường, các biện pháp ứng phó, khắc phục, cải thiện và sử dụng hợp lý các điều kiện tự nhiên, môi trường trong hoạt động TDTT...; thực hiện Thông báo số 61/TB-BVHTTDL ngày 6 tháng 01 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ cấp quốc gia năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiến hành tổ chức Hội thảo với chủ đề Giáo dục bảo vệ môi trường tại các cơ sở đào tạo TDTT trên cả nước”.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0"
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0"

Căn cứ thông báo số 1539/TB-ĐHSP ngày 29/6/2020 của Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới trong đào tạo giáo viên (International Conference on Teacher Education Renovation - ICTER) với chủ đề của năm 2020 là “Teacher Competencies for Education 4.0”

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ giáo viên có nhu cầu, gửi bài đăng về Viện KHCN TDTT để quản lý trước ngày 12/9/2020.

Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp sơ sở năm 2020-2021
Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp sơ sở năm 2020-2021

Căn cứ kê hoạch công tác NCKH năm 2020-2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị về kế hoạch kiểm tra tiến độ, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021...

Thông báo về việc gửi bài đăng Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020, Đại học Sư phạm Huế
Thông báo về việc gửi bài đăng Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020, Đại học Sư phạm Huế

Căn cứ thông báo số 703/TB-ĐHSP ngày 11/5/2020 của Trường Đại học Sư phạm Huế về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020, Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ trẻ có nhu cầu gửi bài đăng Kỷ yếu tại Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020

Trang 1/2 | Số bài viết: 17
Chuyên mục tin tức