Thông báo

17-01-2022 16-50

Thực hiện Công văn số 139/BVHTTDL-TCCB ngày 13/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên cao cấp năm 2021. Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên cao cấp đăng ký tại Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Lê Thị Thanh Thảo tiếp nhận). Hạn cuối đăng ký vào ngày 18/01/2022. Trân trọng./.

Chuyên mục tin tức