Thông báo kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

06-01-2021 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020

Chuyên mục tin tức