Thông báo về việc thu học phí Kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo về việc thu học phí Kỳ II năm học 2020-2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc thu học phí Kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ chính quy các khóa Đại học 53, 54, 55, 56 và  sinh viên các khóa học tích lũy.

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo đến các đơn vị trong Nhà trường về việc nộp bổ sung hồ sơ cán bộ. Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị phổ biến, quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ nội dung trong Thông báo nộp về Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Lê Thị Thanh Thảo) trước ngày 22/01/2021. Mẫu đơn đăng ký theo tệp đính kèm. Trân trọng./.

Trang 1/19 | Số bài viết: 190
Chuyên mục tin tức