Thông báo của Trường Cán bộ quản lý VH,TT,DL mở các lớp Trung cấp Lý luận chính trị, Lớp Chức danh nghề nghiệp, lớp chuyên viên và chuyên viên chính

 Căn cứ Thông báo số 48/TB-CBQL ngày 31/01/2023 của Trường Cán bộ quản lý VH, TT và DL mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa XX năm 2023; Công văn số 809/HVQLGD-TTBD ngày 29/12/2022 về việc mở khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Công văn số 810/HVQLGD-TTBD ngày 29/12/2022 về việc mở các lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo tới các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký tại Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Lê Thị Thanh Thảo tiếp nhận). Hạn cuối đăng ký vào ngày 16/02/2023. Trân trọng./.

Thông báo về việc công bố danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - Năm 2023
Thông báo về việc công bố danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - Năm 2023

Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc công bố danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - Năm 2023

Trang 1/49 | Số bài viết: 488
Chuyên mục tin tức