Thông báo v/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023
Thông báo v/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023.

Thông báo về việc đăng ký xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023
Thông báo về việc đăng ký xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023

Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023 nộp tại phòng Hành chính, tổng hợp, thời hạn cuối ngày 31/01/2023

Thông báo về việc Tập huấn phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài và Tổ chức Giải Dance Upes1 Cup mở rộng năm 2022
Thông báo về việc Tập huấn phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài và Tổ chức Giải Dance Upes1 Cup mở rộng năm 2022

     Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo về việc Tập huấn phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài và Tổ chức Giải Dance Upes1 Cup mở rộng năm 2022

Trang 3/49 | Số bài viết: 488
Chuyên mục tin tức