Thông báo ngày bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Phương Oanh

13-05-2020 00-00

BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc         

 THÔNG BÁO

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Oanh về đề tài: Ứng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.”.

Ngành: Giáo dục học   

Mã số: 9140101

 Thời gian:   8 giờ 00 Ngày 10 tháng 6  năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Chuyên mục tin tức