Thông báo số 2 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc Tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2019

09-08-2019 00-00

Toàn bộ thông báo

Toàn bộ thông báo

Thông báo gửi bài đăng Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2019

 

Chuyên mục tin tức