Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN CS cấp sinh viên 2019; Đăng ký nhiệm vụ và thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp CS sinh viên năm 2020

04-02-2020 00-00

Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm 2019 - 2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-TDTTBN ngày 04/6/2019 về việc cho phép triển khai đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

Viện KH&CN TDTT thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2019 và đăng ký nhiệm vụ, thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020.

Links download:

20200203_222845_1_Huong dan Bao cao KQNC.docx

Mau Giay de nghi nghiem thu de tai.docx

3_Mau_ Bia Bao cao KQNC.docx

Mau_Thuyet minh sinh vien.docx

Mau_Dang  ky nhiem vu  KH sinh vien cap co so 2020.docx

 

Chuyên mục tin tức