Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021

18-03-2020 00-00

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị trong Nhà trường về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021...

Links download bản đăng ký:1a_Phieu dang ky nhiem vu KH&CN giao vien cap co so nam 2021.doc

Chuyên mục tin tức