Thông báo về việc đăng ký tham dự và gửi bài tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh

31-03-2021 10-57

Thông báo về việc đăng ký tham dự và gửi bài tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc ninh”.

Thực hiện Công văn số 131/CV-ĐHKB về việc đăng ký tham dự và gửi bài tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc ninh”.

Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ giáo viên có nhu cầu tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo theo địa chỉ nhận đăng ký và bài viết: Trường Đại học Kinh Bắc, Phố Phúc sơn, Phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc địa chỉ mail: trinhthu@ukb.edu.vn

Thời gian nhận bài viết trước ngày 20/04/2021.

Chuyên mục tin tức