Thông báo về việc đăng ký tham gia Câu lạc bộ Khoa học sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

11-05-2020 00-00

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và công tác NCKH của sinh viên; giúp sinh viên khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong khoa học, vận dụng các phương pháp NCKH vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực TDTT; bồi dưỡng kiến thức sử dụng trang thiết bị NCKH. Viện KH&CN TDTT thông báo đến các Khoa, Phòng công tác HSSV và sinh viên toàn trường về việc tổ chức đăng ký tham gia CLB Khoa học sinh viên năm 2020.

Link download: Thông báo ra nhập CLB KHSV 2020

Chuyên mục tin tức