Thông báo về việc hoãn thi các môn học tại Trường

29-01-2021 00-00

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo hoãn thi các môn học tại Trường từ ngày 29/01/2021 cho đến hết tết Nguyên đán. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau. Riêng đối với các môn thi theo hình thức trực tuyến vẫn tiến hành bình thường theo kế hoạch.

Thực hiện công văn hoả tốc Số: 18/TB-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch COVID - 19;

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo tới các Khoa và sinh viên trong toàn trường về việc HOÃN THI các môn học tại Trường từ ngày 29/01/2021 cho đến hết tết Nguyên đán, lịch thi sẽ được thông báo sau. Riêng đối với các môn thi theo hình thức trực tuyến vẫn tiến hành bình thường theo kế hoạch.

Trân trọng!

Chuyên mục tin tức