Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

04-08-2022 00-00

  Căn cứ kết luận báo cáo tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 của BTV Đoàn trường với tỉnh Đoàn Bắc Ninh ngày 22/7/2022 và Đảng ủy, Ban giám hiệu trường ngày 26/3/2022; Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo:

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà trường cùng tổ công tác, báo cáo kết quả chuẩn bị Đại hội trước Ban tổ chức Tỉnh Đoàn Bắc Ninh dưới sự chủ trì của Đồng chí Trần Văn Đăng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Thường vụ Đoàn thanh niên Nhà trường báo cáo Đảng ủy, Ban giám hiệu về kết quả làm việc với Ban tổ chức Đại hội Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và các công việc đã thực hiện tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2022

Chuyên mục tin tức