Thông báo việc viết bài tham gia Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ XIV về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin FAIR - 2021”

20-05-2021 17-06

Thực hiện thông báo số 384 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc viết bài tham gia Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ XIV với chủ đề “Công nghệ thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV”.

Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ giáo viên có nhu cầu viết bài tham gia Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ XIV liên hệ với TS. Văn Thế Thành, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Trường Ban Thư ký địa phương. Email: Thanhvt@hufi.edu.vn ,  Mobi: 0989. 984 900

Thời gian:

  • Nộp tóm tắt 15/05/2021
  • Nộp toàn văn 15/06/2021
  • Thông báo chấp nhận 15/07/2021

 

 Thông báo số 384 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chuyên mục tin tức