Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Thể thao dưới nước

31-03-2020 00-00

Bộ môn Thể thao dưới nước được hình thành từ khi thành lập trường, là đơn vị chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ về môn bơi và các môn Thể thao dưới nước...

Chuyên mục tin tức