Thông báo về việc thu học phí Kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo về việc thu học phí Kỳ II năm học 2020-2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc thu học phí Kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ chính quy các khóa Đại học 53, 54, 55, 56 và  sinh viên các khóa học tích lũy.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2021
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2021

Ngày 22/1/2021, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã tổ chức  thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ - Thạc sĩ giáo dục học năm 2020
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ - Thạc sĩ giáo dục học năm 2020

Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2021, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ - Thạc sĩ giáo dục học năm 2020 cho 08 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ  và 100 Thạc sĩ.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh bảo vệ thành công đề tài cấp nhà nước mã số KX.01.38/16-20
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh bảo vệ thành công đề tài cấp nhà nước mã số KX.01.38/16-20

Ngày 18/1/2021 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã bảo vệ thành công đề tài cấp Nhà nước: “Chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030“ mã số KX.01.38/16-20. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đặng Văn Dũng.

Trang 1/129 | Số bài viết: 1283
Chuyên mục tin tức