TKB - 17

21-11-2021 13-46
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH                      
  TUẦN: 17 TỪ NGÀY: 22/11/2021 ĐẾN NGÀY: 28/11/2021  
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021-2022          
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 Thi CS.55.GDTC                 Phu đạo.CS.K57    
Long4 Bé4                 Điệp      
                           
                           
CT.55.HLTT.K5 CT.55.HLTT.K5 CT.55.HLTT.K5 CT.55.HLTT.K5            
Dũng   Dũng   Dũng   Dũng              
                           
                           
CS.57.HLTT     CS.57.HLTT CS.57.HLTT            
Điệp       Điệp   Điệp              
                           
                           
                           
                           
3 + 4 CT.55.HLTT.K6 CT.55.HLTT.K6 CT.55.HLTT.K6 CT.55.HLTT.K6 Thi.CS56.HLTT Phu đạo.CS.K57    
Long   Long   Long   Kiên   Bé1 Như1 Điệp      
                           
                           
        CS.57.GDTC                
        Điệp                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                 CT.55.HLTT.K5     Phu đạo.CS.K57
                Dũng       Điệp  
                           
                           
                Thi.CS.56.GDTC        
                Bé4 Long4        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                 CT.55.HLTT.K6     Phu đạo.CS.K57
                Kiên       Điệp  
                           
                           
                CS.57.GDTC        
                Điệp          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                 Phu đạo.CS.K57 Phu đạo.CS.K57 Phu đạo.CS.K57
                Điệp   Điệp   Điệp  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Long 6/6 Tiết    
          Điệp 24/24 Tiết                
          Dũng 10/10 Tiết                
          Kiên 4/4 Tiết                
                             
                             
TS.Vũ Quỳnh Như            Th.s.Nguyễn Thị Bé 
  Tổng: 44/44 Tiết
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 107
Tổng lượt truy cập : 12,182,548