tkb 18

28-11-2021 17-11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 18  Từ ngày:29/11/ 2021                             Đến:03/12/2021

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

 

 

 

 

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

3 + 4

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

 

5 + 6

 

 

 

 

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

9 + 10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

04

00

2

V.HẢI

06

00

3

THẮNG

06

00

4

NHUNG

00

00

Tổng

16

00

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức