TKB 24

09-01-2022 21-03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 24 Từ ngày:10/01/ 2022                            Đến 15/01/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1 + 2

 

PT QL-YH 56

THẮNG

 

 

 

 

 

 

3 + 4

 

 

 

 

 

 

5 + 6

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

CS 57 HLTT

THI KT

V.HẢI

 

CS 57 GDTC

THI KT

TOÀN

 

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

 

 

 

9 + 10

 

CS VĐV 57

V.HẢI

CS VĐV 57

V.HẢI

CS VĐV 57

V.HẢI

CS VĐV 57

THI KT

V.HẢI

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

02

01

2

V.HẢI

06

02

3

THẮNG

02

00

4

NHUNG

00

00

Tổng

04

03

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức