tkb 31

07-08-2022 20-53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2022– 2023

Tuần: 31  Từ ngày 01/08/ 2022                            Đến 06/08/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

 

 

3 + 4

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

 

 CS 57 GDTC

TOÀN

5 + 6

 

 

 

 

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

 

 

9 + 10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

04

00

2

V.HẢI

04

00

3

THẮNG

00

00

4

NHUNG

00

00

5

NGOC

00

00

Tổng

08

00

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức