TKB 40

03-05-2022 16-35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 40 Từ ngày 02/05/ 2022                            Đến 07/05/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

 

 

1 + 2

 

 

CS 56 HLTT

NHUNG

PT 55 HLTT-K5

THẮNG - TOÀN

CS 56 HLTT

NHUNG

PT 55 HLTT-K6

THẮNG - TOÀN

 

 

 

3 + 4

 

 

 

PT 55 HLTT-K5

NHUNG –THẮNG

THI L2 CS 8

V.HẢI - TOÀN

CS 55 HLTT

THẮNG

 

 

 

5 + 6

 

 

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

PT55 HLTT-K6

NHUNG – TOÀN

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

CS2 54 Đ1

V.HẢI

 

7 + 8

 

 

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

9 + 10

 

 

CS 2 VĐV

V.HẢI

CS4 VĐV

NHUNG

CS4 VĐV

NHUNG

CS 2 VĐV

V.HẢI

CS4 VĐV

NHUNG

CS4 VĐV

NHUNG

CS 2 VĐV

V.HẢI

CS4 VĐV

NHUNG

 

THI CS2 VĐV

V.HẢI

THI CS4 VĐV

NHUNG

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

10

01

2

V.HẢI

26

02

3

THẮNG

12

00

4

NHUNG

20

01

5

NGOC

00

00

Tổng

68

04

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức