TKB 41

08-05-2022 22-32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2021– 2022

Tuần: 41 Từ ngày 09/05/ 2022                            Đến 14/05/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

 

 

1 + 2

CS 7 54 Đ1

NHUNG

 

THI KẾT THÚC

PT 55 HLTT-K5

THẮNG

TOÀN - V.HẢI

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 56 HLTT

TOÀN

THI KẾT THÚC

CS 55 HLTT

THẮNG V.HẢI

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 7 54 Đ1

NHUNG

3 + 4

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 7 54 Đ1

NHUNG

 

CS 56 HLTT

TOÀN

THI KẾT THÚC

PT 55 HLTT-K6

THẮNG V.HẢI

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 7 54 Đ1

NHUNG

CS 7 54 Đ1

NHUNG

5 + 6

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS2 54 Đ1

V.HẢI

 

 

7 + 8

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

 

CS 2 54 Đ1

V.HẢI

9 + 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

08

00

2

V.HẢI

28

03

3

THẮNG

00

03

4

NHUNG

28

00

5

NGOC

00

00

Tổng

64

06

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức