tkb 43

23-05-2022 00-37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 43 Từ ngày 24/05/ 2022                            Đến 29/05/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

1 + 2

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

THẮNG

CS 56 HLTT

THI LẦN 1

 NHUNG TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

THẮNG

CS 55 HLTT

THI LẦN 1

THẮNG -V.HẢI

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

NHUNG

CS 57 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT V.HẢI

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

THẮNG

CS 57 HLTT

V.HẢI

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

THẮNG

LT 4

TOÀN

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

THI KT

THẮNG

NHUNG

 

3 + 4

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 56 GDTC

THI LẦN 1

TOÀN

CS 57 GDTC

V.HẢI

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

NHUNG

CS 55 GDTC

THẮNG

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

NHUNG

 

CS 55 GDTC

THẮNG

CS 57 GDTC

TOÀN

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

NHUNG

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

THẮNG

CS 55 GDTC

THI LẦN 1

THẮNG-V.HẢI

HỌC LẠI

PT BR 54 Đ2

NHUNG

LT 4

TOÀN

 

5 + 6

CS 55 GDTC

THẮNG

 

 

 

 

 

 

7 + 8

 

CS 55 GDTC

THẮNG

 

 

 

 

 

9 + 10

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

09

02

2

V.HẢI

08

02

3

THẮNG

20

02

4

NHUNG

10

01

5

NGOC

00

00

Tổng

47

07

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức