TKB 44

30-10-2022 18-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2022– 2023

 

Tuần: 44 Từ ngày 31/10/ 2022                            Đến 04/11/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1 + 2

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 55 GDTC

THẮNG

 

 

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 55 HLTT

THẮNG

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 55 HLTT

NHUNG

 CS 55 GDTC

THẮNG

 

 

3 + 4

 

CS 57 GDTC

V.HẢI

 

 

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 57 GDTC

V.HẢI

 

 

5 + 6

 

 

 

 

 

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

CS 56 HLTT

NHUNG

 

 

9 + 10

 

CS 57 VĐV

V.HẢI

 

CS 57 VĐV

V.HẢI

 

CS 57 VĐV

V.HẢI

 

CS 57 VĐV

V.HẢI

 

 

CS 57 VĐV

THI KT

V.HẢI

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

04

00

2

V.HẢI

16

01

3

THẮNG

06

00

4

NHUNG

06

00

5

NGỌC

00

00

Tổng

32

01

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức