TKB tuần 16

12-11-2021 15-18

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 16

     Từ ngày 15-11 đến 19-11 năm 2021

   HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

CS56HL2

Đ.Anh

CS57HL2

T.Anh-Tuấn

 

CS56GDTC2

Đ.Anh

CS57GDTC

Sơn

 

CS56HL2

Sơn

 

CS56GDTC1

Sơn

 

CS57HL2

T.Anh-Tuấn

 

 

 

3+4

(9h15-11h)

CS56GDTC2

 

Đ.Anh

CS57HL1

Tuấn-T.Anh

 

CS57GDTC

Sơn

 

CS56HL2

Đ.Anh

CS57HL1

Tuấn-T.Anh

 

 

 

 

5+6

(13h30-15h15)

CS56HL1

Đ.Anh

CS56GDTC1

     T.Anh

 

CS55GDTC

Tuấn

 

CS56HL1

Đ.Anh

CS57GDTC

Sơn

 

CS56GDTC1

T.Anh

CS56GDTC2

Sơn

CS56HL1

Đ.Anh

CS57HL2

Tuấn

 

 

 

7+8

(15h45-17h30)

Thi CS55HL

T.Anh- Đ.Anh

Tuấn-Sơn

 

 

 

CS57HL1

Tuấn-T.Anh

 

 

9+10

(19h00-21h00)

CS VĐV Cấp Cao 56HL

Đ.Anh

CS VĐV Cấp Cao 56HL

Sơn

CS VĐV Cấp Cao 56HL

Tuấn

CS VĐV Cấp Cao 56HL

T.Anh

 

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

16

1

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

16

1

3

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

16

1

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

14

1

Tổng

58

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

Chuyên mục tin tức