TKB - TUAN 18

27-11-2021 13-49
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH                      
  TUẦN: 18 TỪ NGÀY: 29/11/2021 ĐẾN NGÀY: 05/12/2021  
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021-2022          
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 CT.55.HLTT.K5 CT.55.HLTT.K5 CT.55.HLTT.K5 CT.55.HLTT.K5            
Dũng   Dũng   Dũng   Dũng              
                           
                           
CS.57.HLTT     CS.57.HLTT CS.57.HLTT            
Điệp       Điệp   Điệp              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4 CT.55.HLTT.K6 CT.55.HLTT.K6 CT.55.HLTT.K6 CT.55.HLTT.K6            
Long   Long   Long   Kiên              
                           
                           
        CS.57.GDTC                
        Điệp                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                 CT.55.HLTT.K5        
                Dũng          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                 CT.55.HLTT.K6        
                Kiên          
                           
                           
                CS.57.GDTC        
                Điệp          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Long 6/6 Tiết    
          Điệp 10/10 Tiết                
          Dũng 10/10 Tiết                
          Kiên 4/4 Tiết                
                             
                             
TS.Vũ Quỳnh Như            Th.s.Nguyễn Thị Bé 
  Tổng: 30/30 Tiết
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 135
Tổng lượt truy cập : 12,173,815