TKB - TUAN 19

04-12-2021 21-57
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 19 TỪ NGÀY: 06/12/2021 ĐẾN NGÀY: 12/12/2021  
            HỌC KỲ: 1   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 CT.55.HLTT.K5     CT.55.HLTT.K5     Thi.CT.55.HLTT.K5        
Dũng       Dũng       Dũng37 Như37        
                           
                           
CS.57.HLTT     CS.57.HLTT CS.57.HLTT            
Điệp       Điệp   Điệp              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4     Thi L2.CS.54.GDTC                    
    Thảo                    
CT.55.HLTT.K6     CT.55.HLTT.K6     CT.55.HLTT.K6        
Long       Long       Long35 Dũng35        
                           
                           
        CS.57.GDTC                
        Điệp                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6 HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL
Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                 CS.57.GDTC        
                Điệp          
                           
                           
HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL
Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10     Thi.CS3.56.VDVCC                    
    Bé10 Như10                    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Long 4/4 giờ      
          Điệp 10/10 giờ                
          Thảo 2/2 giờ                
          Dũng 32/32 giờ                
          2/2 giờ                
                             
TS.Vũ Quỳnh Như              Th.s.Nguyễn Thị Bé 
           
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 95
Tổng lượt truy cập : 12,168,091