TKB - TUAN 20

11-12-2021 22-07
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 20 TỪ NGÀY: 13/12/2021 ĐẾN NGÀY: 19/12/2021  
            HỌC KỲ: 1   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 CS.57.HLTT     CS.57.HLTT                
Điệp       Điệp                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4 CS.57.GDTC                        
Điệp                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6 HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL Thi.L1.HL.DK1.D2.54.GD.YH.QL     CS.57.GDTC CS.57.HLTT        
Dũng   Dũng     Điệp   Điệp          
                           
                           
            CS.57.HLTT            
            Thảo              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8         CS.57.GDTC     CS.57.GDTC        
        Điệp       Điệp          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Điệp 14/14 giờ      
          Thảo 2/2 giờ                
          Dũng 4/4 giờ                
          2/2 giờ                
                             
                             
TS.Vũ Quỳnh Như              Th.s.Nguyễn Thị Bé 
           
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 112
Tổng lượt truy cập : 12,182,518