TKB - TUAN 21

18-12-2021 22-59
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 21 TỪ NGÀY: 20/12/2021 ĐẾN NGÀY: 26/12/2021  
            HỌC KỲ: 1   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 CS.57.HLTT     CS.57.HLTT CS.57.HLTT            
Điệp       Điệp   Điệp              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4 CS.57.GDTC     CS.57.GDTC                
Điệp       Điệp                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6     CS.57.GDTC     CS.57.GDTC CS.57.HLTT        
    Điệp       Điệp   Điệp          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                 CS.57.GDTC        
                Điệp          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Điệp 18/18 giờ      
                             
                             
                             
                             
                             
TS.Vũ Quỳnh Như              Th.s.Nguyễn Thị Bé 
           
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 123
Tổng lượt truy cập : 12,173,586