TKB tuần 21

19-12-2021 21-11

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 21

     Từ ngày 20-12 đến 25-12 năm 2021

   HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

CS57HL2

Đ.Anh

CS57HL1

Tuấn

HL BĐ PTHL Đ3

Sơn

HLĐC Đ3

T.Anh

CS57GDTC

Sơn

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

HL BĐ PTHL Đ3

Sơn

HLĐC Đ3

Tuấn

CS57HL2

T.Anh

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

3+4

(9h15-11h)

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

T.Anh

CS57HL1

Tuấn 

HL BĐ PTHL Đ3

Sơn

HLĐC Đ3

T.Anh

CS57GDTC

Sơn

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

CS57HL1

Tuấn

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

T.Anh

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

HL BĐ PTHL Đ3

Đ.Anh

HLĐC Đ3

Tuấn

5+6

(13h30-15h15)

 

 

CS57HL2

T.Anh

 

CS57GDTC

Đ.Anh

 

CS57HL2

T.Anh

CS57HL1

Tuấn

CS57GDTC

Sơn

 

 

 

7+8

(15h45-17h30)

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

9+10

(19h-20h45)

 

 

 

 

 

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

26

 

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

28

 

3

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

14

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

12

 

Tổng

24

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

Chuyên mục tin tức