TKB tuần 22

25-12-2021 23-02

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 22

     Từ ngày 27-12 đến 31-12 năm 2021

   HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

CS57HL1

Tuấn

HLĐC

Đ.Anh

HLBĐ HL

Sơn

CS57GDTC

T.Anh

Thi HLĐC

Đ.Anh

HLBĐ HL

Sơn

HLBĐ HL

Sơn

CS57HL2

T.Anh

HLBĐ HL

Sơn

Thi HLBĐHL

Sơn-Đ.Anh

 

 

 

3+4

(9h15-11h)

HLBĐ HL

Sơn

CS57HL1

Tuấn

 HLBĐ HL

Sơn

CS57GDTC

Sơn

HLBĐ HL

Đ.Anh

CS57HL1

Tuấn

HLBĐ HL

Sơn

 

 

 

5+6

(13h30-15h15)

CS57HL2

T.Anh

 

 

CS57HL2

T.Anh

 

CS57GDTC

Sơn

 

CS57HL2

T.Anh

CS57HL1

Tuấn

CS57GDTC

Sơn

 

 

7+8

(15h45-17h30)

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

9+10

(19h-20h45)

 

 

 

 

 

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

04

2

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

08

 

3

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

10

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

20

1

Tổng

42

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

 

 

Chuyên mục tin tức