TKB - TUAN 22

26-12-2021 14-16
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 22 TỪ NGÀY: 27/12/2021 ĐẾN NGÀY: 02/01/2022  
            HỌC KỲ: 1   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 CS.57.HLTT     CS.57.HLTT CS.57.HLTT     CS 1.LTVLVHK4.GDTC CS 1.LTVLVHK4.GDTC
Điệp       Điệp   Điệp       Như   Như  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4         CS.57.GDTC         CS 1.LTVLVHK4.GDTC CS 1.LTVLVHK4.GDTC
        Điệp           Như   Như  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6 CS.57.GDTC CS.57.GDTC     CS.57.GDTC CS.57.HLTT CS 1.LTVLVHK4.GDTC CS 1.LTVLVHK4.GDTC
Điệp   Điệp       Điệp   Điệp   Như   Như  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                     CS 1.LTVLVHK4.GDTC CS 1.LTVLVHK4.GDTC
                    Như   Như  
                           
                           
                CS.57.GDTC        
                Điệp          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Như 16/16 giờ      
          Điệp 18/18 giờ                
                             
                             
                             
                             
TS.Vũ Quỳnh Như              Th.s.Nguyễn Thị Bé 
           
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 100
Tổng lượt truy cập : 12,168,328