TKB Tuần 22

26-12-2021 19-30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 22

( Từ ngày: 27/12/2021  Đến  31/12/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

CS HLTT K57        Chung

     

  CS GDTC K57

       Giang

 

  

         CS HLTT K57

               Chung

   CS HLTT K57

        Chung

 

 

 CS HLTT K57

        Chung

3-4

         

 

    CS GDTC K57 

                                  Giang                     

     

 

5-6

      

   

   CS GDTC K57

       Giang

 CS GDTC K57

       Giang   

7-8

     

 

 

 

         

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

0

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

       8

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

8

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

0

0

                                                     

Tổng

          16

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

   

 

 
Chuyên mục tin tức