TKB - TUAN 23

02-01-2022 13-11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 23 TỪ NGÀY: 03/01/2022 ĐẾN NGÀY: 09/01/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2         CS.57.HLTT CS.57.HLTT            
        Điệp   Điệp              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4     CS.57.HLTT CS.57.GDTC                
    Điệp   Điệp                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6     CS.57.GDTC     CS.57.GDTC CS.57.HLTT        
    Điệp       Điệp   Điệp          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
    CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4
    Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng  
7 + 8                            
                           
                CS.57.GDTC        
                Điệp          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
    CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4
    Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng  
9 + 10                            
                           
    DK1.K54.HLTT.D4 DK1.K54.HLTT.D4 DK1.K54.HLTT.D4 DK1.K54.HLTT.D4 DK1.K54.HLTT.D4 DK1.K54.HLTT.D4
    Long-4   Long-4   Long-4   Long-4   Long-4   Long-4  
                           
                           
        CS1.K57.VDVCC CS1.K57.VDVCC CS1.K57.VDVCC CS1.K57.VDVCC    
        Điệp   Điệp   Điệp   Điệp      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Long 24/24 giờ      
          Điệp 24/24 giờ                
          Dũng 24/24 giờ                
                             
                             
                             
TS.Vũ Quỳnh Như              Th.s.Nguyễn Thị Bé 
           
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 98
Tổng lượt truy cập : 12,168,193