TKB - TUAN 24

09-01-2022 08-50
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 24 TỪ NGÀY: 10/01/2022 ĐẾN NGÀY: 16/01/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 PT.DK.K57.K5 PT.DK.K57.K1 PT.DK.57.K5 PT.DK.K57.K1 PT.DK.K57.K10 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54
Bé2.0   Dũng2.0   Bé2.0   Dũng2.0   Bé2.0   Như   Như  
Thi.CS.K57.HLTT PT.DK.K57.K3     PT.DK.K57.K3            
Điệp7 Như7 Tuan       Tuan              
            PT.DK.K57.K7 PT.DK.K57.K8        
            Điệp2.0   Kiên2.0          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4 PT.DK.K57.K2 PT.DK.K57.K10 PT.DK.K57.K7 PT.DK.K57.K9 PT.DK.K57.K1 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54
Thảo2.0   Bé2.0   Tuan2.0   Long2.0   Dũng2.0   Như   Như  
PT.DK.K57.K4             PT.DK.K57.K3        
Kiên               Tuan          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 Thi L1.CT.54.HLTT.D4    
Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng32 Long32    
PT.DK.K57.K6 PT.DK.K57.K7     PT.DK.K57.K5 PT.DK.K57.K9        
Điệp2.0   Tuan2.0       Bé2.0   Long2.0          
    CS.K57.GDTC PT.DK.K57.K2 Thi.CS.K57.GDTC     CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54
    Điệp   Thảo2,0   Điệp6 Long6     Như   Như  
        PT.DK.K57.K4                
        Kiên                  
            PT.DK.K57.K8            
            Kiên2.0              
                           
                           
                           
                           
7 + 8 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CT.54.HLTT.D4 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54
Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Dũng   Như   Như  
    PT.DK.K57.K9                    
    Long2.0                      
PT.DK.K57.K8     PT.DK.K57.K10 PT.DK.K57.K6 PT.DK.K57.K2        
Kiên2.0       Bé2.0   Điệp2.0   Thảo2.0          
                PT.DK.K57.K4        
                Kiên          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10 CS1.K57.VDVCC CS1.K57.VDVCC CS1.K57.VDVCC Thi.CS1.K57.VDVCC            
Điệp   Điệp   Điệp   Điệp7 Bé7            
                           
                           
DK1.K54.HLTT.D4 DK1.K54.HLTT.D4 Thi L1.DK1.K54.HLTT.D4                
Long-4   Long   Long12 Bé12                
                           
                           
                DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4 DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4 DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4
                Thảo-4   Thảo-4   Thảo-4  
                           
                           
CS.VHVL.K54 CS.VHVL.K54 CS.VHVL.K54 CS.VHVL.K54 CS.VHVL.K54        
Như-4   Như-4   Như-4   Như-4   Như-4          
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Như 36/36 giờ      
          Long 12/18 giờ                
          Điệp 14/20 giờ                
          Thảo 16/20 giờ                
          Dũng 26/32 giờ                
          12/24 giờ                
TS.Vũ Quỳnh Như    Kiên 12/18 giờ       Th.s.Nguyễn Thị Bé 
  Tuan 10/14 giờ      
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 134
Tổng lượt truy cập : 12,174,010