TKB Tuần 24

09-01-2022 14-56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 24

( Từ ngày: 10/1/2021  Đến  15/1/2021 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

            

             

  

      Thi CS K57 GDTC
       Kiên       Hoàng   

        

        

 

3-4

 Thi CS K57 HLTT  

 Kiên    Hoàng

 

 

 

 

5-6

    

       

 

    

      

 

 

        

 

 

     

             

 

7-8

    

    

   

    

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

0

4

 

2

Nghiêm Thị Giang

           0

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

         0

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

         0

4

 

Tổng

           0

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức