TKB - TUAN 25

15-01-2022 14-33
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 25 TỪ NGÀY: 17/01/2022 ĐẾN NGÀY: 23/01/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 PT.DK.K57.K5 PT.DK.K57.K1 PT.DK.K57.K5 PT.DK.K57.K1 PT.DK.K57.K8 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54
Bé1.5   Dũng1.5   Bé1.5   Dũng1.5   Kiên1.5   Như   Như  
    PT.DK.K57.K3     PT.DK.K57.K3            
    Tuấn       Tuấn              
            PT.DK.K57.K7 PT.DK.K57.K10        
            Điệp1.5   Tuấn1.5          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4 PT.DK.K57.K2 PT.DK.K57.K10 PT.DK.K57.K7 PT.DK.K57.K9 PT.DK.K57.K1 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54
Thảo1.5   Tuấn1.5   Tuấn1.5   Long1.5   Dũng1.5   Như   Như  
PT.DK.K57.K4             PT.DK.K57.K3        
Kiên               Tuấn          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6 PT.DK.K57.K6 PT.DK.K57.K7 PT.DK.K57.K2 PT.DK.K57.K5 PT.DK.K57.K6 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54
Điệp1.5   Tuấn1.5   Thảo1.5   Bé1.5   Điệp1.5   Như   Như  
        PT.DK.K57.K4     PT.DK.K57.K9        
        Kiên       Long1.5          
            PT.DK.K57.K8            
            Kiên1.5              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8 PT.DK.K57.K8 PT.DK.K57.K9 PT.DK.K57.K10 PT.DK.K57.K6 PT.DK.K57.K2 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54
Kiên1.5   Long1.5   Tuấn1.5   Điệp1.5   Thảo1.5   Như   Như  
                PT.DK.K57.K4        
                Kiên          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10 DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4 DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4 DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4 DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4 DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4 Thi L1DK1.K54.GDTC.YH.QI.D4    
Thảo-4   Thảo-4   Thảo-4   Thảo-4   Thảo   Thảo5 Bé5    
                           
                           
CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54 CS.VLVH.K54        
Như-4   Như-4   Như-4   Như-4   Như-4          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Như 36/36 giờ      
          Long 6/9 giờ                
          Điệp 8/12 giờ                
          Thảo 24/27 giờ                
          Dũng 6/9 giờ                
          6/9 giờ                
TS.Vũ Quỳnh Như    Kiên 12/15 giờ       Th.s.Nguyễn Thị Bé 
  Tuấn 16/21 giờ      
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 100
Tổng lượt truy cập : 12,168,184