TKB - TUAN 29

11-02-2022 22-17
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH TUẦN: 29 TỪ NGÀY: 14/02/2022 ĐẾN NGÀY: 20/02/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 PTDK.K5   PTDK.K1   PTDK.K5   CS.56.HLTT CS.56.GDTC        
Hường Thảo Điệp Điệp            
    PTDK.K3       CS.57.HLTT PTDK.K8          
    Tuấn       Điệp   Kiên Điệp        
            PTDK.K1   PTDK.K10          
            Thảo Hường Tuấn Hường        
            PTDK.K3              
            Tuấn              
            PTDK.K7              
            Kiên              
                           
                           
                           
                           
3 + 4 CS.56.HLTT CS.56.GDTC CS.55.GDTC PTDK.K9   PTDK.K1          
    Long   Long Điệp Thảo Hường        
CS.57.GDTC PTDK.K10   CS.57.GDTC     PTDK.K3          
Điệp   Tuấn Điệp Điệp       Điệp          
PTDK.K2       PTDK.K4                  
Thảo Hường     Kiên Thảo                
PTDK.K4                          
Long                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6 CS.57.HLTT PTDK.K7   PTDK.K2   PTDK.K5   CS.55.GDTC        
Điệp   Điệp Thảo Thảo Kiên Tuấn Điệp Long          
PTDK.K6       PTDK.K7   PTDK.K8   PTDK.K6          
Tuấn Long     Tuấn Điệp Long Thảo Điệp Kiên        
                PTDK.K9          
                Tuấn Hường        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8 PTDK.K8   PTDK.K9   PTDK.K10   PTDK.K6   PTDK.K2          
Điệp Điệp Tuấn Điệp Điệp Tuấn        
                PTDK.K4          
                Kiên          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Long 12/12 giờ      
          Điệp 36/36 giờ                
          Thảo 16/16 giờ                
          20/20 giờ                
          Hường 12/12 giờ                
          Kiên 12/12 giờ                
TS.Vũ Quỳnh Như    Tuấn 20/20 giờ       Th.s.Nguyễn Thị Bé 
           
Chuyên mục tin tức
Trường đại học thể dục thể thao bắc ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3831609      Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Trưởng ban biên tập: 

     PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bản quyền:

     Thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đang truy cập : 134
Tổng lượt truy cập : 12,342,802